ALGEMEEN

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van BV XTR-Group. Door gebruik te maken van onze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Deze website is eigendom van BV XTR-Group, RPR Antwerpen, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2610 Wilrijk, aan de Letterkundestraat 242 en met ondernemingsnummer 0807.406.719, bereikbaar op het telefoonnummer 03.825.89.05 en per e-mail op  jan@xtr-shop.be.

De inhoud van deze website - met inbegrip van bedrijfsnaam, domeinnaam, teksten, beelden, foto’s, films, data en andere bestanddelen van deze website - is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoort uitsluitend toe aan BV XTR-Group, dan wel diens rechthoudende derden.

Het is strikt verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege BV XTR-Group de via deze website aangeboden informatie op te slaan anders dan noodzakelijk om van de website gebruik te kunnen maken. Het is aldus verboden de aangeboden informatie te wijzigen, te reproduceren, openbaar te maken of te verzenden, te verkopen, dan wel enige rechten hiertoe te verlenen aan derden.

NIET TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe om :

de aangeboden informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;

geen dusdanig gebruik te maken van de website waardoor deze beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet (niet limitatief) of anderszins minder efficiënt zou worden gemaakt;

geen dusdanig gebruik te maken van de website waardoor er een inbreuk zou worden gepleegd op de rechten van natuurlijke personen, vennootschappen of verenigingen inzake privacy en/of intellectuele eigendom;

de website evenmin te gebruiken voor het posten van eigen materiaal zonder dat men hiervoor voorafgaandelijke toestemming heeft bekomen vanwege BV XTR-Group.

AANSPRAKELIJKHEID - INFORMATIE OP DE WEBSITE

BV XTR-Group levert de nodige inspanningen om er zorg voor te dragen dat de gepubliceerde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date blijft. De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan echter onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. BV XTR-Group is niet aansprakelijk voor de geschiktheid, betrouwbaarheid en tijdigheid van deze informatie.  De informatie wordt aldus geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. 

BV XTR-Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

BV XTR-Group is nooit aansprakelijk voor mogelijke virussen ingevolge het gebruik van deze website. 

BV XTR-Group kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. 

AANSPRAKELIJKHEID - LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of ernaar verwijzen. BV XTR-Group heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of de kenmerken ervan. 

RECHTSMACHT

Het gebruik van deze website is uitsluitend onderworpen aan en dient uitgelegd en geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgische recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen.

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.