PRIVACYVERKLARING 

INLEIDING

BV XTR-Group is overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten van essentieel belang is. Uw persoonsgegevens worden derhalve verwerkt conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De voorliggende privacyverklaring beschrijft enerzijds de diverse maatregelen die door BV XTR-Group worden getroffen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen en anderzijds welke rechten u heeft als betrokkene. 

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen en kennis te nemen van de inhoud ervan. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten en zullen steeds via de website aan de gebruikers van onze diensten en/of producten worden gemeld. 

GOEDKEURING

Door gebruik te maken van onze website, producten en/of diensten aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

BV XTR-Group verzamelt bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en/of voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt worden om u te identificeren zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, (e-mail)adres, rekeningnummer. 

Op navolgende wijzen kan BV XTR-Group persoonsgegevens verzamelen: 

Persoonsgegevens bij de aankoop van goederen en/of diensten

De gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening worden bijgehouden in een database die enkel toegankelijk is voor BV XTR-Group en haar medewerkers. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt in de context van koop-verkopen en herstellingen.

Persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken worden “cookies” op uw toestel opgeslagen. U kan zelf uw browser derwijze instellen zodat u individueel kan beslissen om de verschillende cookies al dan niet te aanvaarden of uit te sluiten. Voor meer informatie BV XTR-Group naar de hulpfunctie van uw internetbrowser. U kan de installatie van cookies aldus weigeren, doch dit kan de (vlotte) toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Persoonsgegevens bij inschrijving voor onze nieuwsbrief

Bij inschrijving op onze nieuwsbrief vragen wij uw naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres, en eventueel de identiteitsgegevens van uw vennootschap of vereniging. Na inschrijving ontvangt u automatisch een e-mail om de inschrijving te bevestigen. In elke nieuwsbrief vindt u onderaan een link om uit te schrijven.

Persoonsgegevens bij deelname aan evenementen

Bij deelname aan opendeurdagen of andere activiteiten verzamelt BV XTR-Group uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn voor de praktische organisatie van het evenement. Er kunnen dan ook foto’s worden gemaakt. Zonder uw toestemming zullen foto's waarop u duidelijk herkenbaar bent niet gepubliceerd worden.

Wij maken geen persoonsgegevens over aan commerciële organisaties, dan mits uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING

U kan uw toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens ten allen tijde intrekken.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

Een contractuele relatie van zodra u onze producten en/of diensten aankoopt.

Indien u zich tegen de verwerking van deze gegevens verzet, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen veder gebruik maken van onze diensten.

Uw toestemming voor wat betreft het bezoek aan onze website, inschrijving op nieuwsbrief/evenementen.

Aangezien de verwerking van deze gegevens gebaseerd is op toestemming, beschikt u over de mogelijkheid om de toestemming tot het gebruik van deze gegevens in te trekken zonder dat dit het einde van onze contractuele relatie betekent.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD EN VERWERKT?

Uw gegevens worden opgeslagen voor een periode van 10 jaar na datum van de laatste verwerking ervan. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling, én is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door BV XTR-Group, dewelke u kan contacteren te 2660 Hoboken, aan de Kapelstraat 137, op het telefoonnummer 03.825.89.05 of per e-mail op  jan@xtr-shop.be.

UW RECHTEN

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene de volgende rechten in verband met uw persoonsgegevens:

Het recht op inzage 

Het recht op verbetering of aanpassing 

Het recht op het wissen 

Het recht op beperking 

Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid 

Het recht om uw toestemming tot verwerking in te trekken

Om een of meer van uw bovenstaande rechten uit te oefenen richt u een aanvraag aan de verwerkingsverantwoordelijke met duidelijke vermelding van welk(e) recht(en) u gebruik wenst te maken, alsook een kopie van een bewijs van uw identiteit om u te kunnen identificeren:

jan@xtr-shop.be

Kapelstraat 137 – 2660 Hoboken

ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen.

U heeft eveneens de mogelijkheid om het toesturen van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “uitschrijven” die zich op elke toezending bevindt. Zo U commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. 

GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt U zich wenden tot:

BV XTR-Group, op volgend e-mailadres: jan@xtr-shop.be 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel:

commission@privacycommission.be  www.privacycommission.be

Product toegevoegd aan verlanglijst
Product toegevoegd aan vergelijking

Wij gebruiken cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en winkelen bij ons voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen.